ZAPROSZENIE NA WIGILIĘ

 Aktualności  Możliwość komentowania ZAPROSZENIE NA WIGILIĘ została wyłączona
Gru 092017
 

Osoby, które będą spędzać wigilię samotnie, zapraszamy na wspólną wigilię 24.12. na godz. 13.00
do lokalu „Szyb Bończyk”. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przyjęcia zaproszenia
u proboszcza.

 Zamieszczone przez o 08:41

Batlejem w spodku

 Aktualności  Możliwość komentowania Batlejem w spodku została wyłączona
Gru 012017
 

IV edycja koncertu „Betlejem w Spodku” odbędzie się w piątek 29 grudnia br. Spotkamy się na rodzinnym koncercie, aby nie tylko wspólnie kolędować, podzielić się opłatkiem, ale przede wszystkim wziąć udział
w wyjątkowym, pełnym świątecznego ciepła wydarzeniu muzycznym. Pośród wykonawców nie zabraknie
m.in. Beaty Bednarz, Natalii Kukulskiej, Katarzyny Moś, Mieczysława Szcześniaka, Igora Herbuta oraz muzyków AUKSO i Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy. Spotkajmy się razem, aby zaśpiewać Jezusowi, narodzonemu
w Betlejem. Bilety w cenie: 40 zł, 60 zł i 80 zł do nabycia w zakrystii.

 Zamieszczone przez o 14:00

Wigilia bez granic

 Aktualności  Możliwość komentowania Wigilia bez granic została wyłączona
Gru 012017
 

„Wigilia bez Granic” to akcja prowadzona przez Caritas Polska wraz z Instytutem Myśli Schumana. Celem akcji jest zaproszenie obcokrajowca mieszkającego na terenie Polski na wieczerzę wigilijną. Rodziny, które chciałyby zaprosić obcokrajowców (studentów, pracowników sezonowych itp.) proszone są o zarejestrowanie się na stronie:www.wigiliabezgranic.com. Zapraszający zostaną poinformowani przez organizatorów akcji o szczegółach. Wcześniej jednak odbędzie się spotkanie w siedzibie Caritas Archidiecezji Katowickiej rodzin i ewentualnych gości wigilijnych celem wstępnego zapoznania się.

 Zamieszczone przez o 13:58

Rekolekcje z Biblią

 Aktualności  Możliwość komentowania Rekolekcje z Biblią została wyłączona
Lis 112017
 

REKOLEKCJE Z BIBLIĄ
Psalmy – modlitewnik Biblii,
prowadzi ks. Janusz Wilk 11-14 grudnia 2017 r.
Bóg nie dał narodowi wybranemu biletu ulgowego na życie,
ale podarował mu Psałterz, jako towarzysza w codziennej drodze życia.
Dzisiaj Psalmy wciąż posiadają wyśmienita kondycje swojej aktualności.
Zabierz je i w Twoja drogę życia.
INFORMACJE I ZAPISY
tel. 32456 14 97 oraz 519546237
Dom Rekolekcyjny Archidiecezji Katowickiej w Kokoszycach
ul. Pałacowa 53, 44-373, Wodzisław Slaski – Kokoszyce
www.kokoszyce.archidiecezja.katowice.pl rekolekcje.kokoszyce@archidiecezjakatowicka.pl

 Zamieszczone przez o 17:21

Stypendia dla uczniów

 Aktualności  Możliwość komentowania Stypendia dla uczniów została wyłączona
Paź 212017
 

Stypendium dla uczniów w ramach programu:
„Śląskie. Inwestujemy w talenty”.

Uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zachęcamy do wzięcia udziału w III edycji projektu: „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, mającego na celu wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych oraz ICT, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego. Termin składania wniosków 27 października br.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:

 1. a) uczęszczanie do klasy gimnazjalnej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
 2. b) zamieszkiwanie w województwie śląskim;
 3. c) uzyskanie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:

– w odniesieniu do uczniów klas gimnazjalnych – 100% punktów z części matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego;

w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych[1] –100% punktów z części matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

 1. d) uzyskanie w roku szkolnym 2016/2017 średniej ocen z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych w wysokości co najmniej 5,00 oraz średniej ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 4,50;
 2. e) niepobieranie w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 innego stypendium za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych, o sumarycznej wartości przekraczającej 1 180,00 zł w skali roku szkolnego.

Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej.

Szanse na stypendium można zwiększyć, gdy spełnia się także co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:

 1. a) uzyskanie w ciągu ostatnich trzech lat szkolnych tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, zorganizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. (…). W ramach ocenianego kryterium honorowane będą tylko osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub turniejach związanych z przedmiotami matematycznymi, przyrodniczymi, językowymi lub ICT;
 2. b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
 3. c) uzyskanie ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego 100% z języka obcego nowożytnego.

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2017/2018. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2017 r. do czerwca 2018 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Zachęcamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją projektową znajdującą się na stronie: stronie: http://www.efs-stypendia.slaskie.pl

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów, mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) osobiście lub wysłać na adres:

Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,

 1. Ligonia 46, 40-037 Katowice;

Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej,

 1. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;

Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie,

 1. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Uwaga: Datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium jest data wpływu wniosku do jednego z miejsc wskazanych powyżej. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania stypendiów, wnioski złożone po 27 października 2017 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 Zamieszczone przez o 07:20

Miejski Budżet Obywatelski

 Aktualności  Możliwość komentowania Miejski Budżet Obywatelski została wyłączona
Paź 102017
 

Ruszyła druga edycja Miejskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zachęcamy do głosowania na zadanie nr 8 związane z modernizacją naszej dzielnicy – Bończyk-Tuwima.

Głos będzie można oddać:
a) elektronicznie za pośrednictwem strony www.mbo.myslowice.pl
b) bezpośrednio w Punktach MBO https://mbo.myslowice.pl/punktyMBO
(m.in. Przedszkole nr 20 im. Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4)
c) korespondencyjnie poprzez wysłanie karty do głosowania na adres:
Urząd Miasta Mysłowice
Wydział Rozwoju Miasta z dopiskiem “MBO”
ul. Powstańców 1;41-400 Mysłowice

Zaproszenie Bierzmowanych

 Aktualności  Możliwość komentowania Zaproszenie Bierzmowanych została wyłączona
Wrz 082017
 

ZAPROSZENIE MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

NA DIECEZJALNE ŚWIĘTO BIERZMOWANYCH

Drodzy Rodzice Bierzmowanych i Świadkowie! Drodzy Bierzmowani!

Po minionych wakacjach, już na progu nowego roku szkolnego, we wspólnocie archidiecezji, parafii i rodzin chcemy wspomnieć niedawne wydarzenie w Waszym życiu, którym było spotkanie z Duchem Świętym
w sakramencie bierzmowania.

Okazją do wspólnotowego wspominania tych „wielkich rzeczy, jakich dokonał Wszechmocny” (por. Łk 1,49) będzie wspólne dziękczynienie za dar Ducha Świętego i Jego dary, które chcemy przeżyć podczas Archidiecezjalnego Święta Bierzmowanych, zaplanowanego na sobotę, 16 września br.

Bardzo serdecznie zapraszam młodzież z wszystkich parafii naszej archidiecezji, która w minionym roku szkolnym przyjęła sakrament bierzmowania. Do katedralnego wieczernika w Katowicach zapraszam także świadków bierzmowania i animatorów. Chcemy raz jeszcze wspólnie podziękować Bogu za sakrament prowadzący ku dojrzałości chrześcijańskiej i otworzyć nową kartę Waszego współdziałania z Duchem Świętym
i zaangażowania w dzieło ewangelizacji. Początek spotkania i zawiązanie wspólnoty o godz. 9.30, o 10:30 Eucharystia; następnie wspólny posiłek, gry i zabawy integracyjne oraz możliwość odwiedzenia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Serdecznie zapraszam Was do katedry w Katowicach, której patronuje Chrystus Król, a na drogę pielgrzymowania udzielam Wam błogosławieństwa: w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego!

Szczęść Boże!                                    Abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki

 Zamieszczone przez o 10:23

Poszukujemy Rodzin Zastępczych

 Aktualności  Możliwość komentowania Poszukujemy Rodzin Zastępczych została wyłączona
Wrz 062017
 

Troska o dziecko jest pierwszym

i podstawowym sprawdzianem

stosunku człowieka do człowieka.       

                                                                                              Jan Paweł II

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ:

 • otwartą w kontaktach z dziećmi;
 • gotową podzielić się swoją miłością;
 • będącą w stanie otoczyć dziecko troską i opieką;
 • umiejącą wesprzeć w trudnych sytuacjach;
 • potrafiącą stworzyć ciepłą atmosferę domową;
 • dającą poczucie bezpieczeństwa i bliskości

JEŻELI:

 • dajesz rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie jesteś i nie byłeś pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie była Ci ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniasz obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do Ciebie wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie masz ograniczonej zdolności do czynności prawnych;
 • przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polski ej;
 • zapewnisz odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego

 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIAŁ RODZIN

ul. ŚWIERCZYNY 1

tel. 32/223-74-02

rodzinymops@interia.pl

 

Godz. urzędowania:

 

Pon. 730-1700

Wt.-czw. 730-1530

Pt. 730-1400

Rodziny zastępcze to zwykli ludzie – robiący codziennie niezwykłe rzeczy.

                       

 Zamieszczone przez o 12:32

SPOTKANIE PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

 Aktualności  Możliwość komentowania SPOTKANIE PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ została wyłączona
Wrz 012017
 

Wszystkich Członków nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej, zapraszam na pierwsze posiedzenie, które odbędzie się w środę 13.09. o 19.30 w salce. W czasie spotkania Rada zostanie zaprzysiężona oraz wybierze zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza. Serdecznie zapraszam – Proboszcz

 Zamieszczone przez o 13:47

DOŻYNKI MIEJSKIE

 Aktualności  Możliwość komentowania DOŻYNKI MIEJSKIE została wyłączona
Wrz 012017
 

Prezydent Miasta i Rada Dzielnicy Wesoła zapraszają na Dożynki Miejskie zorganizowane będą w niedzielę 10.09. na Wesołej. O godz. 11.00 będzie dziękczynna Msza św., po której wyruszy korowód dożynkowy na stadion w Wesołej,  gdzie będzie dożynkowy festyn z wieloma atrakcjami (koncertować będą: Happy Big Band, Galway, Blue Party, Duet Karo i inni). Po raz drugi wyłoniony zostanie zwycięzca w konkursie na najlepszy Żur Śląski w Gminie Mysłowice.

 Zamieszczone przez o 13:42

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress