ZAPROSZENIA

 Aktualności  Możliwość komentowania ZAPROSZENIA została wyłączona
Cze 152019
 

Zapraszamy na najbliższe wydarzenia:

  • Koncert „Bądź jak Jezus”, w Uroczystość Bożego Ciała w Parku Słupna, początek od 14.30 (szczegóły na plakatach)
  • V Mysłowicki Wieczór Uwielbienia, w sobotę 22.06. o godz. 19.00 w tutejszym kościele (poświęcony 100 rocznicy wybuch Powstań Śląskich. Szczegóły na plakatach)
  • XXVI Rodzinny Festyn Świętojański, w niedzielę 23.06. (Jest to ostatni dzień „Świętojańskich Dni Mysłowic”) Początek o 15.00 Mszą św. w intencji Miasta Rady Dzielnicy Bończyk-Tuwima i mysłowickich Rzemieślników. (szczegóły na plakatach)
 Zamieszczone przez o 09:05

Słowo Arcybiskupa Katowickiego z okazji 40. rocznicy spotkania papieża Jana Pawła II z pielgrzymami z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego

 Aktualności  Możliwość komentowania Słowo Arcybiskupa Katowickiego z okazji 40. rocznicy spotkania papieża Jana Pawła II z pielgrzymami z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego została wyłączona
Cze 062019
 

Bracia i Siostry!
6 czerwca 2019 roku mija 40. rocznica spotkania Ojca Świętego Jana Pawła II z pielgrzymami z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego na Jasnej Górze.
Spotkanie to było spontaniczną odpowiedzią Jana Pawła II na bezskuteczne starania biskupa Herberta Bednorza, aby Górny Śląsk, a zwłaszcza Piekary Śląskie, stały się miejscem spotkania z papieżem, który jako metropolita krakowski aż 12 razy głosił homilię podczas pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej. Przeciwne wizycie Jana Pawła II na Górnym Śląsku były ówczesne władze partyjne województwa katowickiego, które organizowały „spontaniczne” akcje protestacyjne.
Wiedząc o tych staraniach i sprzeciwie władz wojewódzkich, papież zaprosił Górnoślązaków i mieszkańców Zagłębia na Jasną Górę. Tego władza komunistyczna nie mogła zabronić ani tego spotkania storpedować. Tam papież Jan Paweł II odprawił Mszę św. i wygłosił homilię.
Dnia 6 czerwca 1979 roku Górny Śląsk i Zagłębie stawiły się w nieprzeliczonej liczbie wiernych przed szczytem na Jasnej Górze, aby powitać Ojca Świętego, a przede wszystkim modlić się i wysłuchać jego orędzia.
Słowa papieża Jana Pawła II do Górnoślązaków i mieszkańców Zagłębia należą do historycznych, do których powinny wracać kolejne pokolenia zamieszkujące Górny Śląsk i Zagłębie, tworzące od niedawna samorządową metropolię. Zachęcam więc do lektury papieskiej homilii, do wydrukowania jej w parafialnych gazetkach i umieszczenia na stronie internetowej parafii.
Wszyscy winniśmy wdzięczność Janowi Pawłowi II za słowa o pracy, która jest „podstawowym wymiarem ludzkiego bytowania na ziemi” i posiada „nie tylko znaczenie techniczne, ale także etyczne”.
Winniśmy wdzięczność za słowa wypowiedziane o rodzinie, której racja bytu „jest jednym z podstawowych wyznaczników ekonomii i polityki pracy”.
Winniśmy Janowi Pawłowi II wdzięczność za docenienie „ziemi wielkiej pracy i wielkiej modlitwy” i promocję naszego pozdrowienia „Szczęść Boże!”, które uznał on za „jeden z najwspanialszych skrótów, jakie istnieją we wszystkich językach świata: dwa słowa łączące pamięć o Bogu z odniesieniem do ludzkiej pracy”.
Bracia i Siostry!
Mimo upływu 40 lat słowa homilii Jana Pawła II są nadal aktualne
i godne naszej uwagi, bo papież wzywał: „Nie dajcie się uwieść pokusie,
że człowiek może odnaleźć siebie, wyrazić siebie, odrzucając Boga, wykreślając
modlitwę ze swego życia, pozostając przy samej tylko pracy w złudnej nadziei,
że same jej wytwory bez reszty nasycą wszystkie potrzeby ludzkiego serca.
Nie samym bowiem chlebem żyje człowiek! (por. Mt 4,4)”.
Drodzy Diecezjanie!
W swoim słowie na Jasnej Górze Jan Paweł II wspomniał też piekarskie
wzgórze, na którym wielokrotnie przemawiał, i dodał: „I nie myślcie, że ja się
z tego szczytu wzgórza piekarskiego tak łatwo wyprowadzę. Nie myślcie! To
już za mocne przyzwyczajenie, za silny nawyk”. Rzeczywiście Ojciec Święty
ze wzgórza piekarskiego się nie wyprowadził, bo corocznie – przez blisko 27 lat
swego pontyfikatu – do piekarskich pielgrzymów kierował listy i telegramy.
Wyjątkiem był rok 1983, kiedy ziściły się marzenia Górnoślązaków –
mogli Ojca Świętego Jana Pawła II w blisko dwumilionowym tłumie przywitać
na katowickim lotnisku Muchowiec, zawołać radosne „Szczęść Boże!” oraz
wysłuchać ewangelii pracy, w której znalazła się również apologia prawa
robotników do zrzeszania się, co było obroną – zdelegalizowanego wtedy –
związku zawodowego NSZZ Solidarność.
Pewnie nie byłoby spotkania podczas II wizyty Jana Pawła II w Ojczyźnie
w 1983 roku, gdyby nie tamto spotkanie na Jasnej Górze w roku 1979, którego
materialnym znakiem jest świeca i stuła papieska, przekazane do sanktuarium
Matki Bożej Piekarskiej, i gdyby nie – przede wszystkim – papieskie nauczanie.
To ono wzmogło nasze oczekiwanie na spotkanie z Janem Pawłem II przed
wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej, które po intensywnych staraniach
i zabiegach się odbyło w trudnym okresie stanu wojennego. Nieco później Jan
Paweł Wielki nadał Matce Bożej Piekarskiej tytuł Matki Sprawiedliwości
i Miłości Społecznej.
W dniu, kiedy wspominamy to historyczne wydarzenie, zachęcam
diecezjan, mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia, aby w duchu wdzięczności
za niezapomniane spotkanie na Jasnej Górze przeczytali tamto papieskiej
nauczanie, homilię z 6 czerwca 1979 roku, emanującą miłością do Górnego
Śląska, Zagłębia i jego mieszkańców.
Niech naszym codziennym pozdrowieniem w przestrzeni rodzinnej
i publicznej będą bliskie nam i promowane przez Jana Pawła II słowa: „Szczęść
Boże”. I niech treść tych słów stanie się naszym udziałem!
† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI

 Zamieszczone przez o 07:13

SŁOWO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED WYBORAMI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

 Aktualności  Możliwość komentowania SŁOWO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED WYBORAMI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO została wyłączona
Maj 182019
 

Drodzy Siostry i Bracia,
W niedzielę 26 maja br. we wszystkich państwach tworzących Unię Europejską odbędą się wybory do jej Parlamentu. Od wyników tych wyborów będzie zależał nie tylko kształt polityczny, ale także duchowy Unii Europejskiej.
Polska należy do Unii od 2004 roku. Stało się to również dzięki osobistemu zaangażowaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, który w członkostwie naszego państwa w tej instytucji dostrzegał nie tylko szansę na rozwój Polski pod względem materialnym i cywilizacyjnym, ale również szansę dla Unii, która będzie mogła czerpać z duchowego skarbca naszej Ojczyzny. W konsekwencji przed Europą otworzy to – jak często głosił to Papież – możliwość oddychania obydwoma płucami, a przez to trwania przy jej chrześcijańskich korzeniach.
Jeszcze na kilka lat przed wstąpieniem Polski do Unii, dnia 3 czerwca 1997 roku Jan Paweł II w obecności pięciu prezydentów państw Europy Środkowej i Wschodniej mówił w Gnieźnie: „Bez Chrystusa nie można budować trwałej jedności. Nie można tego robić, odcinając się od tych korzeni, z których wyrosły narody i kultury Europy i od wielkiego bogactwa minionych wieków. Jakże można liczyć na zbudowanie «wspólnego domu» dla całej Europy, jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej, będącej owocem miłości Boga?”
Mając na uwadze to papieskie nauczanie, lepiej możemy zdać sobie sprawę z tego, jak wielka odpowiedzialność na nas spoczywa w obecnym momencie naszej najnowszej historii. Dlatego bardzo zachęcamy Was, Drodzy Siostry i Bracia, do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego i głosowania zgodnego z właściwie ukształtowanym sumieniem.
Modląc się do Boga – za wstawiennictwem świętych Patronów Europy i Polski – o dobrą przyszłość Europy, a także o dobrą przyszłość naszej Ojczyzny, z serca Wam błogosławimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Jasna Góra, 2 maja 2019 roku

 Zamieszczone przez o 08:27

Rekolekcje dla żon żyjących w separacji lub samotnie po rozwodzie

 Aktualności  Możliwość komentowania Rekolekcje dla żon żyjących w separacji lub samotnie po rozwodzie została wyłączona
Maj 182019
 

Rekolekcje dla żon żyjących w separacji lub samotnie po rozwodzie

Termin: 24-26 maja 2019 r.

Temat w tym roku: 

Emocje, uczucia… Jak sobie z nimi  radzić? 

Rekolekcje przeznaczone są dla kobiet żyjących samotnie na skutek rozwodu, separacji formalnej
i nieformalnej lub przeżywających aktualnie kryzys rozpadu małżeństwa.

Jest to ważna forma wsparcia Kościoła Katolickiego dla kobiet, które pozostały samotne wskutek opuszczenia przez męża, wbrew obecnej modzie pragną pozostać wierne Bogu poprzez wierność w sakramencie małżeństwa, potrzebują umocnienia, odpoczynku i odpowiedzi na wiele ważnych
dla siebie pytań.

Prowadzący: Beata Słoka (psycholog), ks. Jacek Staniec.

Dom Rekolekcyjny Emaus Koniaków

email : dom.emaus@gmail.com

Zapisy i kontakt: Małgosia

email : gosik0116@gmail.com

telefon : 507503090

 Zamieszczone przez o 08:06

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW DO SANKTUARIUM W PIEKARACH ŚLĄSKICH

 Aktualności  Możliwość komentowania ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW DO SANKTUARIUM W PIEKARACH ŚLĄSKICH została wyłączona
Maj 112019
 

Drodzy Bracia i Siostry!
Śpiewając podczas nabożeństw majowych Litanię loretańską, po każdym wezwaniu jednego z imion Matki Bożej powtarzamy prośbę: módl się za nami. Szczególnym świadectwem naszego przekonania o wstawiennictwie Maryi są pielgrzymki do miejsc Jej wielkiego orędownictwa. Serdecznie zapraszam wszystkich diecezjan na pielgrzymi szlak, wiodący do sanktuarium w Piekarach Śląskich, do duchowej stolicy Górnego Śląska. W ostatnią niedzielę maja, zgodnie z tradycją, zapraszam na spotkanie u Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej mężczyzn i młodzieńców.
Drodzy Bracia! W niedzielę, 26 maja, do modlitwy przed obliczem Matki Bożej Piekarskiej zaproszeni są ojcowie z synami, dziadkowie z wnukami, bo piekarska pielgrzymka trwa przez pokolenia i pokolenia łączy. Zapraszam mężczyzn zrzeszonych w ruchach i stowarzyszeniach katolickich, młodych, którzy przyjęli bierzmowanie i przygotowujących się do przyjęcia daru Ducha Świętego, uczniów i studentów, przedsiębiorców, pracodawców i pracowników wszystkich branż.
Szczegółowy program znajduje się na plakatach, na których określono również tegoroczny cel pielgrzymowania: Idziemy do Matki Bożej Piekarskiej „po moc Bożego Ducha”, który prowadzi i umacnia nas w codzienności. Po śpiewie Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP i modlitwie różańcowej o godz. 9:30 z bazyliki wyruszy procesja z obrazem Piekarskiej Pani na Kalwarię, gdzie po powitaniu Matki Bożej w piekarskim wizerunku zostanie wygłoszone tradycyjne słowo pasterskie, związane z aktualnymi sprawami religijno-społecznymi. Mszy św. będzie przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce. Homilię wygłosi Metropolita Krakowski, abp Marek Jędraszewski, co nawiązuje do tradycji udziału arcybiskupów krakowskich w piekarskiej pielgrzymce i podejmowaniu przez nich głoszenia słowa Bożego. Przewidziana jest również godzina ewangelizacji oraz nabożeństwo majowe.
Drodzy Młodzieńcy i Mężczyźni! Słowa z Dziejów Apostolskich, ukazujące rodzący się Kościół, który trwał „jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego” (Dz 1,14), wskazują na ścisłą więź Maryi z Kościołem. Chcemy tę więź po raz kolejny zamanifestować na piekarskim wzgórzu. Liczę na inicjatywy rad duszpasterskich i obecność licznej reprezentacji każdej parafialnej wspólnoty. Przybywajcie, drodzy Bracia, „po moc Bożego Ducha”, potrzebną każdemu z nas w podejmowaniu i wypełnianiu codziennych obowiązków rodzinnych, zawodowych i stanowych.
Bracia i Siostry! Z radością pragnę poinformować, że Penitencjaria Apostolska przyznała odpust zupełny dla wiernych, którzy wezmą udział w pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców, przy spełnieniu zwykłych warunków odpustu, do których należą: spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencjach papieskich. Osłabieni wiekiem i chorzy mogą również uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, gdy będą łączyć się duchowo ze zgromadzonymi na piekarskim wzgórzu, ofiarowując modlitwy, cierpienia i trudy własnego życia miłosierdziu Bożemu. Duchową łączność z pielgrzymką ułatwi transmisja w Telewizji Polonia, TVP Katowice, Radiu Katowice, Radiu eM i Radiu Piekary.
Na pielgrzymowanie do stóp Matki Bożej Piekarskiej z serca Wam błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
† Wiktor Skworc ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI

Katowice, 3 maja 2019 r.

 Zamieszczone przez o 08:38

ŻYCZENIA

 Aktualności  Możliwość komentowania ŻYCZENIA została wyłączona
Kwi 202019
 

PAN ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!

Niech łaska Zmartwychwstałego Chrystusa towarzyszy każdemu Waszemu wysiłkowi w czynieniu dobra, okazywaniu miłości oraz umacnia nadzieję w ostateczne zwycięstwo Prawdy
– życzą Duszpasterze.

 Zamieszczone przez o 18:02

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dla każdego obywatela.

 Aktualności  Możliwość komentowania Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dla każdego obywatela. została wyłączona
Kwi 122019
 

W Polsce nadal duża grupa obywateli nie ma dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej. Aby umożliwić skorzystanie z porady prawnej szerszemu gronu obywateli przeprowadzona została, z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy, nowelizacja Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Nowe regulacje pozwalają jeszcze skuteczniej walczyć z tzw. wykluczeniem prawnym – zjawiskiem godzącym
w fundamentalne zasady konstytucji, takiej jak sprawiedliwość społeczna czy równość wszystkich obywateli wobec prawa.

            Beneficjantami takiej pomocy mogą być obecnie nie tylko osoby o najniższej kondycji materialnej, szczególnie ciężko potraktowane przez los, ale również osoby o ustabilizowanej dotąd sytuacji rodzinnej i zawodowej, które na skutek jakiegoś nagłego wydarzenia czy nietrafnej decyzji znalazły się w kryzysie.

            Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty. Więcej informacji o miejscach można uzyskać w urzędzie gminy i starostwie.

Z wyrazami szacunku Andrzej Duda Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

 Zamieszczone przez o 12:27

Dni Skupienia

 Aktualności  Możliwość komentowania Dni Skupienia została wyłączona
Mar 232019
 

Dzień Skupienia dla Zespołów Caritas, będzie w sobotę 30.03. początek o 14.00 w kościele św. Krzyża,
zaś dla Nauczycieli, w sobotę 6.04., początek o 13.00 w kaplicy Sióstr Boromeuszek przy ul. Starokościelnej. Zapraszamy.

 Zamieszczone przez o 08:39

Ekstremalna Droga Krzyżowa

 Aktualności  Możliwość komentowania Ekstremalna Droga Krzyżowa została wyłączona
Mar 232019
 
  1. Trwają zapisy na Ekstremalną Drogę Krzyżową, która w naszym mieście przejdzie w piątek 5. kwietnia. Początek o godz. 20.00 Mszą św. w kościele na Bończyku. Szczegóły na plakacie i stronie www.edk.org
 Zamieszczone przez o 08:32

Rekolekcje wielkopostne

 Aktualności  Możliwość komentowania Rekolekcje wielkopostne została wyłączona
Lut 272019
 

Program rekolekcji, które poprowadzi paulin, o. Paweł Tomaszewski z Mariupola, jest następujący:
Środa – Nauki rekolekcyjne w czasie Mszy św. o 8.00, 16.30 i 18.00.
Nauka stanowa dla mężczyzn – po wieczornej Mszy św. –  19.00.

Czwartek – Nauki ogólne w czasie Mszy św. o godzinie 8.00 i 18.00.
Nauka stanowa dla kobiet – po wieczornej Mszy św. – około 19.00

Piątek – Nauki ogólne w czasie Mszy św. o godzinie 8.00 i 18.00.
Nauka stanowa dla młodzieży uczącej się i pracującej oraz studiującej – około 19.00.

Sobota – Nauki ogólne w czasie Mszy św. o godzinie 8.00 i 18.00.
Spotkanie rekolekcyjne dla seniorów i chorych – 10.00,

Niedziela – Zakończenie rekolekcji w czasie każdej Mszy św.
Nauka stanowa dla rodziców dzieci przygotowujących się do
I Komunii św. i Bierzmowania – 17.30.

W tym samym terminie, od środy do piątku, będą równocześnie rekolekcje szkolne, wg. grup i porządku ustalonego w szkole.

 Zamieszczone przez o 11:31

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress