Historia Parafii

 

Historia Parafii sięga roku 1985, kiedy to ks. bp Herbert Bednorz zleca ks. Klaudiuszowi Wiszkowskiemu budowę kościoła na osiedlu ks. Bończyka w Mysłowicach.

Wzniesiono tymczasową kaplicę /oficjalnie budowany był skład materiałów sypkich/, którą 6 sierpnia 1986r, w święto Przemienienia Pańskiego, poświęcił ks. bp Damian Zimoń.

Tymczasowa Parafia, wydzielona z terenu parafii Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Maksymiliana w Janowie Miejskim oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach, ustanowiona została 3 IV 1988. Erygowanie już stałej Parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela nastąpiło 29 X 1989. Tytuł kościoła nawiązywał do wiary mieszkańców Mysłowic, iż w herbie Miasta widnieje głowa św. Jana Chrzciciela. Prawda ta została przypieczętowana w roku 2000, kiedy to Ojciec św. Jan Paweł II oficjalnym dokumentem ustanowił św. Jana Chrzciciela Patronem Miasta Mysłowice.

Projektowanie zespołu budynków sakralnych zlecono architektowi, inż. Adamowi Lisikowi. Projekt obejmował kosciół, probostwo i dom katechetyczny. Rozpoczęto od budowy domu katechetycznego, który w stanie surowym został ukończony w 1989r. W związku z powrotem katechizacji do szkół, w 1990 r. następca ks. Wiszkowskiego, ks. Jan Przybylok adoptuje część tegoż budynku na cele mieszkalne i tam razem z ówczesnym wikariuszem zamieszkuje.

Kaplica pełni funkcję kościoła parafialnego, wokół którego skupia się całe życie religijne i posługa duszpasterska. Tu miały miejsce m.in. takie wydarzenia jak: wieczyste śluby zakonne jednego z parafian, czterech pochodzących stąd kapłanów odprawiało swoją prymicyjna Msze św. Tu umiejscowiono stację w czasie Kongresu Eucharystycznego, przyjmowano Maryję w Jasnogórskim wizerunku. Tu odbyły się trzy wizytacje kanoniczne.

W roku 1991 proboszczem zostaje ks. Rafał Ryszka. Współpracując z prof. Adamem Lisikiem, powstaje nowa wersja projektu kościoła , która zyskuje pozytywną opinię Komisji Sztuki Sakralnej. W maju 1992r. otrzymano zgodę na rozpoczęcie budowy i w czerwcu tego roku rozpoczęto pracę. Projektantem części konstrukcyjnej jest mgr inż. Robert Szota, kierownikiem budowy zostaje parafianin, mgr inż. Stanisław Nardelli, funkcje majstra pełni p. Andrzej Guttmann. Kiedy kościół jest już zadaszony, sporadycznie odprawia się w nim Msze św. jak np. pasterka a potem święta, odpusty, I Komunie św. czy bierzmowania. W kościele też przeżywano pierwsze misje św., które miały przygotować Parafian na uroczystość jego poświęcenia.

Po zamknięciu kościoła w stanie surowym można bylo zając się projektowaniem wystroju wnętrza. Autorami projektu, zatwierdzonego w 2000r., byli: prof. Adam Lisik oraz prof. Adam Romaniuk, który równocześnie jest wykonawcą malarstwa na drewnie. Pojedyncze elementy wzbudzały najpierw obawy Parafian ze względu na styl, kolor. Kiedy pojawiło się już większość, zostały zaakceptowane.

Większość prac przy przebudowie kościoła zostało wykonanych systemem gospodarczym. Ale niektóre trzeba było zlecić specjalistycznym firmom. Np. aluminiową stolarkę wykonała firma DOORAL z Częstochowy, ołtarz, ambona i chrzcielnica jest dziełem kamieniarskiej firmy DULEMBA z Kobielic, metalowe poręcze na chórach wykonała firma ABACO z Mysłowic, malowanie kościoła – BRATBOL z Kochłowic, zaś pulpit, konstrukcja krzyża i misy z głową św. Jana Chrzciciela – BRAMPOL z Imielina, ogrzewanie podłogowe INSTALDOM z Piekar Śl, posadzkę marmurową w prezbiterium – Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych.

Kościół został poświęcony przez księdza arcybiskupa Damiana Zimonia 20.10.2004r., w 15 roku erygowania Parafii, Do ołtarza złożono relikwie św. Rafała Kalinowskiego. W czasie uroczystości poświęcenia kościoła wykonywana była msza, specjalnie napisana na tę okazję przez śląskiego kompozytora Wojciecha Stępnia. Składa się ona z preludium i czterech pieśni /na wejście, ofiarowanie, komunię i dziękczynienie/ oparte na tekstach hymnów brewiarzowych o św. Janie Chrzcicielu i z poświęcenia kościoła oraz Benediktus.

Wszystkim Dobrodziejom i Parafianom, którzy swoją modlitwą, ofiarą i pracą wspierali poprzednich i obecnych duszpasterzy w dziele tworzenia Wspólnoty i budowy kościoła, składam serdeczne „Bóg zapłać”. ks. Rafał Ryszka, proboszcz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress